Nowości

 • Wplyw na receptory DA

  Wplyw na receptory DA

  Poza wpływem na receptory DA układu nigrostriatalnego leki neuroleptyczne blokują receptory DA w strukturach limbicznych (przegroda, jądra migdałowate). Działanie to, zdaniem wielu badaczy, bardziej wiąże się z właściwym przeciwpsychotycznym działaniem neuroleptyków niż wpływem na poprzednio wspomnianą grupę receptorów. Niektóre leki mogą wykazywać większe powinowactwo do receptorów DA w układzie limbicznym (np. klozapina, neuroleptyki benzamidowe), co […]

 • Wplyw gastryny

  Wplyw gastryny

  Wpływ gastryny na czynność narządów i tkanek układu trawiennego odbywa się przy współudziale innych naturalnych czynników hormonalnych lub nerwowych. Przykładem tego może być wydzielanie kwasu żołądkowego, które można uważać za wynik pobudzenia trzech receptorów wydzielniczych komórek okładzinowych, t j. dla gastryny, acetylocholiny i histaminy. Oprócz gastryny bardzo ważną rolę w procesie wydzielania soku żołądkowego odgrywa […]

 • Uzaleznienie od opiatow

  Uzaleznienie od opiatow

  U osób zależnych od opiatów nalokson już w małych dawkach (0,16 mg) wywołuje zespół abstynencji, którego nasilenie zależy od stopnia zależności (związku, który spowodował zależność, czasu jego nadużywania, dawek ostatnio używanych). Ponieważ lek ten nie wchłania się z przewodu pokarmowego, dodawany jest do preparatów metadonu stosowanych doustnie w zwalczaniu zależności morfinowej i heroinowej. Dodatek naloksonu […]

 • Triamteren

  Triamteren

  Triamteren (Triamterene, Dytac) podobnie jak spironolakton działa w obrębie cewki dalszej, zwiększa wydalanie jonów sodowych, chlorkowych i wodorowęglanowych, a zmniejsza wydalanie jonów potasowych. W odróżnieniu od spironolaktonu działa moczopędnie także u zwierząt pozbawionych nadnerczy. Mechanizm działania tego preparatu nie jest więc zależny od aldosteronu. Triamteren zaleca się w przypadkach zatrzymania sodu i wody przy równoczesnym […]

 • Tlenek wegla

  Tlenek wegla

  Tlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, nie drażniącym dróg oddechowych. Powstaje przy niepełnym spaleniu substancji organicznych. Tlenek węgla ma 300 razy większe powinowactwo do hemoglobiny niż tlen. Stąd też już przy małych stężeniach tlenku węgla dochodzi do wypierania tlenu z wiązania z hemoglobiną. Przy stężeniu 0,07% (= V3oo stężenia tlenu w powietrzu) połowa hemoglobiny […]