Nowości

 • Wplyw na receptory DA

  Wplyw na receptory DA

  Poza wpływem na receptory DA układu nigrostriatalnego leki neuroleptyczne blokują receptory DA w strukturach limbicznych (przegroda, jądra migdałowate). Działanie to, zdaniem wielu badaczy, bardziej wiąże się z właściwym przeciwpsychotycznym działaniem neuroleptyków niż wpływem na poprzednio wspomnianą grupę receptorów. Niektóre leki mogą wykazywać większe powinowactwo do receptorów DA w układzie limbicznym (np. klozapina, neuroleptyki benzamidowe), co […]

 • Wplyw gastryny

  Wplyw gastryny

  Wpływ gastryny na czynność narządów i tkanek układu trawiennego odbywa się przy współudziale innych naturalnych czynników hormonalnych lub nerwowych. Przykładem tego może być wydzielanie kwasu żołądkowego, które można uważać za wynik pobudzenia trzech receptorów wydzielniczych komórek okładzinowych, t j. dla gastryny, acetylocholiny i histaminy. Oprócz gastryny bardzo ważną rolę w procesie wydzielania soku żołądkowego odgrywa […]

 • Uzaleznienie od opiatow

  Uzaleznienie od opiatow

  U osób zależnych od opiatów nalokson już w małych dawkach (0,16 mg) wywołuje zespół abstynencji, którego nasilenie zależy od stopnia zależności (związku, który spowodował zależność, czasu jego nadużywania, dawek ostatnio używanych). Ponieważ lek ten nie wchłania się z przewodu pokarmowego, dodawany jest do preparatów metadonu stosowanych doustnie w zwalczaniu zależności morfinowej i heroinowej. Dodatek naloksonu […]

 • Triamteren

  Triamteren

  Triamteren (Triamterene, Dytac) podobnie jak spironolakton działa w obrębie cewki dalszej, zwiększa wydalanie jonów sodowych, chlorkowych i wodorowęglanowych, a zmniejsza wydalanie jonów potasowych. W odróżnieniu od spironolaktonu działa moczopędnie także u zwierząt pozbawionych nadnerczy. Mechanizm działania tego preparatu nie jest więc zależny od aldosteronu. Triamteren zaleca się w przypadkach zatrzymania sodu i wody przy równoczesnym […]

 • Tlenek wegla

  Tlenek wegla

  Tlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, nie drażniącym dróg oddechowych. Powstaje przy niepełnym spaleniu substancji organicznych. Tlenek węgla ma 300 razy większe powinowactwo do hemoglobiny niż tlen. Stąd też już przy małych stężeniach tlenku węgla dochodzi do wypierania tlenu z wiązania z hemoglobiną. Przy stężeniu 0,07% (= V3oo stężenia tlenu w powietrzu) połowa hemoglobiny […]

 • Spozycie eteru

  Spozycie eteru

  Może nastąpić spłycenie oddychania w każdym okresie anestezji na skutek odruchowego pobudzenia zakończeń nerwów w górnych drogach oddechowych. To może również przyczynić się do zwiększenia wytwarzania wydzieliny drzewa oskrzelowego, utrudniając przepływ powietrza. Stan ten usposabia chorych do zapaści pooperacyjnej. Stąd też niezbędna jest premedykacja atropiną. Eter może wywoływać drgawki u dzieci w okresie III anestezji, […]

 • Seretonina

  Seretonina

  5-Hydroksytryptamina (5-HT) jest indolową aminą biogenną występującą w tkankach bezkręgowców, kręgowców i w roślinach (ananasy, banany, śliwki, orzechy). U człowieka najwięcej 5-HT znajduje się w komórkach enterochromafinowych przewodu pokarmowego, krwinkach płytkowych ł w mózgowiu, szczególnie w jądrze przegrody rdzenia przedłużonego. 5-HT jest syntetyzowana z tryptofanu i metabolizowana do kwasu 5-hydroksyindolooctowego i 5-hydroksytryptofanu. Pomimo że w […]

 • Celiakia

  Celiakia

  Choroba trzewna jest chorobą zwykle wieku dziecięcego, wykazującą związek z haplotypem HLA-B8. Dotyczy jelita cienkiego i daje objawy złego wchłaniania oraz zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Prowadzi do zaniku ściany jelita. Występowanie jej jest zależne od uczulenia na białko mąki, gluten. Z dwóch teorii patogenetycznych ? choroby enzymatycznej i immunologicznej ? ta druga ma obecnie coraz […]

 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest to przewlekłe zapalenie błony śluzowej jelita grubego z naciekami z komórek jednojądrowych, a także granulocytów. W surowicy chorych występują przeciwciała klas IgG, IgA i IgM przeciwko lipopolisacharydowi nabłonka jelita grubego, reagujące krzyżowo z antygenem wyekstrahowanym z pałeczek E. coli 014, a także krążące kompleksy immunologiczne. Limfocyty chorych wykazują natomiast działanie […]

 • Zapalenie ropne

  Zapalenie ropne

  Zapalenie ropne. Gromadzenie się wysięku zawierającego liczne granulocyty obojętnochłonne nazywa się zapaleniem ropnym. Ropa stanowi gęstą lepką ciecz o konsystencji śmietany, w której oprócz granulocytów znajdują się bakterie i ich toksyny, martwicze komórki oraz enzymy proteolityczne, pochodzące z granulocytów obojętnochłonnych i rozpadłych tkanek. Ropa jest przeważnie żółta, czasem zielonkawa lub niebieskawa. Zależy to od rodzaju […]

 • Zapalenie zgorzelinowe

  Zapalenie zgorzelinowe

  Zapalenie zgorzelinowe, czyli posokowate, powstaje wówczas, gdy do tkanki martwej w ognisku zapalnym dostają się bakterie gnilne. Potocznie określa się te przypadki jako zgorzel. Obraz zgorzeli zależy od terenu, w jakim sprawa się toczy, oraz od rodzaju samych bakterii gnilnych. Stąd różne postacie zgorzeli. O zgorzeli białej mówi się, gdy tkanka, która uległa martwicy, była […]

 • Zapalenie ziarniniakowe

  Zapalenie ziarniniakowe

  Zapalenie wytwórcze, w którego przebiegu dochodzi do ogniskowego gromadzenia się tkanki, składającej się z makrofagów, komórek nabłonkowatych, komórek olbrzymich, limfocytów, komórek plazmatycznych oraz fibroblastów i pączkujących naczyń, nazywa się ziarniniakiem lub zapaleniem ziarniniakowym. W zapaleniu ziarniniakowym główną rolę spełniają fagocyty jednojądrowe. Komórki te można najwcześniej zidentyfikować w szpiku jako promonocyty. We krwi obwodowej komórka ta […]